دفع آفات

دیمتوات

قیمت عادی 400,000 تومان incl.VAT

بدون دسته‌بندی

استات روی صنعتی

قیمت عادی 110,000 تومان incl.VAT

بدون دسته‌بندی

دود افزا هادر

قیمت عادی 145,000 تومان incl.VAT
قیمت عادی 4,500 تومان incl.VAT
ناموجود

بدون دسته‌بندی

تیوسولفات سدیم

قیمت عادی 18,000 تومان incl.VAT
ناموجود

بدون دسته‌بندی

متیل کاربامات

قیمت عادی 90,000 تومان incl.VAT

آبیاری زیر زمینی بدون فشار

کپسول آبیاری زیر سطحی بدون فشار هادر

قیمت عادی 3,200 تومان incl.VAT
قیمت عادی 3,800 تومان incl.VAT
ناموجود

دفع آفات

هادر20

قیمت عادی 240,000 تومان incl.VAT
قیمت عادی 4,800 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هادر2-13

قیمت عادی 810,000 تومان incl.VAT
ناموجود

دفع آفات

هادربون

قیمت عادی 400,000 تومان incl.VAT
ناموجود
قیمت عادی 153,000 تومان incl.VAT
ناموجود
قیمت عادی 180,000 تومان incl.VAT
ناموجود
قیمت عادی 3,600,000 تومان incl.VAT

کودهای میکرو

هادر 3(سون)

قیمت عادی 970,000 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هادر 13-1

قیمت عادی 799,000 تومان incl.VAT

کودهای ماکرو

هیدروپونیک هادر

قیمت عادی 240,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر 6(پتاسیم هیومات)

قیمت عادی 1,045,000 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر 5(هومی گرین)

قیمت عادی 312,500 تومان incl.VAT

کودهای اصلاح کننده خاک

هادر2(بیس هیومیک)

قیمت عادی 200,000 تومان incl.VAT