با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در رشد شرکت و همچنین لزوم تست آزمایشگاهی مواد اولیه و محصولات تولیدی همزمان با احداث کارخانه بخش تحقیق و توسعه که شامل آزمایشگاه و واحد تحقیق می شود با چهار نیروی متخصص شکل گرفت در حال حاضر هشت نفر نیرو در آن مشغول به کار هستند که کلیه فعالیتهای پژوهشی اکنون و طرح های تحقیقاتی که در آینده به بهره برداری خواهد رسید در این بخش به انجام میرسد.

طرح ها و فعالیتهای انجام شده

طرح ها و فعالیتهای در دست اجرا:

طرح ها و فعالیتهایی که در آینده انجام خواهد شد:

 • بررسی نقش کلسیم شیمیایی در کاهش شوری خاک در مقایسه با گچ
 • بررسی تست مقاومت PH  محصولات هادر 12(سبزینه) و هادر 13
 • اندازه گیری زمان و قطر ذرات گوگرد هادر نسبت به گوگرد نفتی
 • بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم برروی تحمل به تنش شوری در گیاهان پسته و جو
 • بررسی نقش کود هیدروپونیک هادر برروی رشد و میوه دهی گیاهان فلفل و گوجه فرنگی
 • تحقیق و بررسی برروی کاهش آتش سوزی گوگرد درآسیابهای صنعتی
 • اثر ترکیبات گوناگون نانو برروی کاهش جمعیت آفت پسیل در باغات پسته

 

 • سيستم آبياري زير سطحي كم فشار با استفاده از كپسول هاي زير سطحي هادر
 • ارتقاي سوسپانسيون گوگرد هادر
 • ارتقاي كيفي هادر 13
 • توليد پوشش هاي گياهي به منظور مقابله با آفات و آفتاب سوختگي

موارد قابل اندازه گیری در آزمایشگاه:

 1. اندازه گیری درصد هیومیک اسید به دو روش
 2. اندازه گیری درصد پتاسیم
 3. اندازه گیری درصد سدیم
 4. اندازه گیری درصد لیتیم
 5. اندازه گیری درصد فسفر
 6. اندازه گیری درصد آهن
 7. اندازه گیری درصد مس
 8. اندازه گیری درصد بور
 9. اندازه گیری درصد کلسیم
 10. اندازه گیری درصد منیزیم
 1. اندازه گیری درصد کلر
 2. اندازه گیری درصد گچ
 3. اندازه گیری درصد سولفات
 4. اندازه گیری درصد رطوبت
 5. اندازه گیری درصد خاکستر
 6. اندازه گیری درصد ماده آلی
 7. اندازه گیری PH مواد
 8. اندازه گیری ECمواد
 9. تست حلالیت مواد
 10. تست رنگ سنجی