پسته یکی از با ارزشترین و مهمترین گیاهان باغی در کشورمان ایران می‌باشد. هم اکنون اﻳﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه پسته از بین ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه از قبیل آﻣﺮﻳکا، ﺗﺮﻛﻴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و… محسوب می‌شود. تقریبا ۵۵ درصد از تولیدات کشور و بیش از ۶۰ درصد صادرات در دنیا به ایران تعلق دارد. پسـته، گیـاهی نیمه گرمسیري است و خانواده این گیاه به شکل درخت و درختچـه می‌باشند. گرده‌افشـانی این درخت بـه صـورت آزاد و بـا کمک بـاد صـورت می‌پذیرد. نوع و نحوه تغذیه درخت پسته امری حیاتی بوده و راه علمی‌‌و درست در مشخص نمودن نیـاز کـودی و تغذیه این درختـ، با کمک اطلاعـات کسب شده از تجزیه خـاک، بـرگ و همچنین میـوه پسـته صورت می‌گیرد. با توجه به اهمیت تغذیه کامل پسته و‌هادر راه حل آن، در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید.

اهمیت تغذیه در درختان پسته

پسته گیاهی می‌باشد که در برابر خشکی، تغییرات آب و هوایی، گرما، سرما و شوری آب و خاک مقاومت و تحمل مناسبی دارد. ولی تغذیه‌های ناقص و نامتعادل می‌تواند به آن آسیب بزند، تا حدی که می‌توان گفت مهمترین دلایلی که تولید محصول پسته را محدود می‌کند همین موضوع است. تغذیه خوب و مصرف بهینه کود و آب شیوه عملی افزایش تولیدات پسته است.

ایران با داشتن تقریبا 400 هزار هکتار باغ زیر کشت پسته، بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان می‌باشد. با توجه به چنین وسعتی میزان پسته تولید شده در کشور تقریبا 150 الی 250 هزار تن می‌باشد. کاملا مشخص است که این مقدار تولید در چنین سطحی کم می‌باشد. دلایل این اتفاق توسط متخصصین و کارشناس‌های صنعت پسته بررسی گردید و می‌توان به دلایل مطرح شده در ادامه مقاله باشد.

 • استفاده نکردن از پایه و ارقام پربازده
 • میزان آبیاری کم
 • کیفیت کم آب آبیاري
 • قلیایی و شوری خاك
 • شرایط اقلیمی
 • مدیریت ضعیف باغ
 • و…

عدم مدیریت صحیح تغذیه، کوددهی نامناسب باغات و به صورت کلی عدم مدیریت خاك و تغذیه گیاهان پسته یک جنبه اصلی ضعف مدیریتی در مناطق پسته کاري در کشور است. با توجه به بالا بودن اهمیت اقتصادي و صادراتی پسته به عنوان یک محصول درآمدزا در کشور، افزایش تولیـدات ایـن محصـول گرانبها، بـا اولویـت حفاظت از محیط زیست بیش از قبل حس می‌گردد.

چگونگی مشخص کردن نیاز کودی درختان پسته

جهت کشت پسته و یا محصولات دیگر و نیز اعمال نمودن مـدیریت در باغات باید قبل از هر اقدامی، ویژگی‌های ظاهري و شرایط فیزیکی و نیز شـیمیایی خـاك زمین مدنظر بررسی و مطالعه شود.

در کل فصــول می‌توان جهت نمونــه بــرداری از خاک اقدام کرد. اصولا این نمونه برداری از قسمت ســایه انــداز پایین سرشاخه‌ها در سه اعماق 80-120، 40-80، 0-40سانتی متری انجام می‌گردد. تمام توصیـه‌ و برنامه ریزی کـودی بـر طبق این نتایـج تجزیه خاک، بـا نظر داشتن دور آبیـاری، بافـت خـاک و بـا توجه به قدرت تولید منطقه مورد نظر صورت می‌پذیرد.

نمونـه بـرداری از بـرگ غالبا پس از پـر شـدن مغـز پسته (اواسـط تیـر تـا اواسـط مـرداد) انجام می‌شود. نمونـه بـرداری از برگ از قاعـده سرشـاخه‌ بـدون بـار برداشـته می‌گردد و جهت توصیـه کـودی سـال آتی می‌باشد. دقیـقتریـن و بهترین شیوه بـه جهت مشخص نمودن نیـاز کـودی، اسـتفاده مداوم از نتایج تجزیه خاک و برگ است.

به دلیل طولانی بودن فرایند رشد و باردهی درختان پسته و همچنین با داشتن ریشه‌های عمیق و به دلیل بهره بردن از رطوبت خاك، می‌بایست قبل از کاشت، آماده سازي زمین و نابود کردن لایه‌های سخت خاك و اصلاح آن انجام گردد. در اغلب باغات پسته این اصل رعایت نمی‌شود و متاسفانه رشد رویشی با نقصان روبرو می‌گردد. در باغات پسته آماده سازي و اصلاح خاك و زمین جهت کاشت امری ضروري است.

برنامه تغذیه درختان پسته

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎغ‌های پسته با داشتن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای ﻣﻨﻈﻢ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎك و ﮔﻴﺎه برای ﺑﺎردﻫﻲ خوب از اﻫﻤﻴﺖ بالایی ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشد. پسته همانند دیگر گياهان جهت رشد و توليد محصولی با کیفیت به 14 عنصر غذايي نیاز خواهد داشت. اين 14 عنصر به عنوان عناصر اصلي به دو قسمت پر مصرف و كم مصرف نقسيم مي گردند.

عنصرهای پر مصرف عبارت است از:

 • ازت
 • كلسيم
 • منيزيم
 • فسفر
 • پتاسيم

عنصرهای كم مصرف شامل:

 • آهن
 • منگنز
 • كلر
 • بر
 • مس
 • روی
 • نيكل
 • موليبدن

عناصر ‍كربن، هيدروژن و اكسيژن هم از عنصرهای غذايي پر‍مصرف هستند. چرا که جذبشان غالبا از راه هوا انجام میگردد. در بعضی تقسیم بندی‌ها عنصرهای سديم، كبالت و سيليسيوم جز عناصر تقریبا ضروري جهت رشد گیاه هستند. مقدار كمی‌از عناصري مانند يد، فلوئور، برم، ‌آلومينيوم و سلنيوم سبب تحريك رشد گياهان می‌گردد و براي سلامت مصرف كنندگان یعنی انسان‍ها و دام مورد نیاز است.

نحوه و زمان استفاده از کودهای شیمیایی

درختان در زمان‌های گوناگونی نیاز به رسیدگی و کوددهی دارند تا بتوانند محصولات با کیفیتی در سال جاری و سالهای بعدی تولید کنند. خاک‌ مناطق کشت درختان پسته جز ضعیف‌ترین خاک‌ زراعی‌ هستند. کاهش شدید دما و افزایش اختلاف دمای روز و شب و در این منطقه‌ها که به خاطر پایین بودن سطح رطوبت هوا و کوتاهی طول روز است، سبب نامساعد گشتن وضعیت محیطی جهت تامین و جذب موادهای کودی لازم برای درختان پسته می‌گردند.

زمان مصرف کود در زیر به تفکیک بیان شده که تعداد این دوره‌ها نشان از اهمیت کوددهی به درختان پسته را دارد:

 • فصل زمستان (چالکود)
 • اواخر ماه اسفند تا اواسط ماه فروردین (قبل از گلدهی و دوره تورم جوانه‌ها)
 • باز شدن گل (20 درصد ظهور گل)
 • ریزش گلبرگ‌ها (ریزش گلبرگ‌ها و آغاز شکل گیری میوه)
 • تشکیل میوه (ریزش کامل گلبرگ‌)
 • رشد اولیه میوه (شکل گیری اولیه میوه‌ها)
 • رشد میوه (نخودی شکل)
 • رشد مغز (دوره تشکیل و رشد مغز پسته)
 • تکامل مغز (شروع رسیدگی پسته و تغییر رنگ پوست)
 • رسیدن مغز پسته (قبل از آغاز برداشت)
 • بعد از برداشت (برای جلوگیری از سال آوری و جبران تغذیه)

نکات طلایی در برنامه تغذیه کامل پسته

۱- اندازه توصیه شده کود جهت محلولپاشی برای هزار لیتر آب و برای آبیاری  یک هکتار است.
۲- در خاک‌ شور و قلیایی توصیه می‌گردد مصرف انواع کود گوگردی و کود هیومیک اسید تکرار شود.
۳- برای افزایش حلالیت کود و یا سم پودری اول باید آن را در یک ظرف 5 لیتری به آرامی‌ریخته و کامل حل کرد و در نهایت به تانکر مرکزی منتقل گردد.
۴- بهتر است که تانکر فوق همزن داشته باشد.
۵- بهترین زمان برای محلولپاشی غروب یا ابتدای صبح است.
۷- محلول کودی که اماده گشته حتما باید در چند ساعت مصرف شود وگرنه به مشکل بر خواهید خورد.

با پیشرفت علم در صنعت کشاورزی، آنالیز خاک و شناسایی کمبود عمده آن با کمک یک آزمایشگاه‌ معتبر خاکشناسی انجام می‌گردد. کود دهی درختان از سه طریق چالکود (پس از برداشت محصول)، محلول پاشی و آبیاری (در طول سال) و به صورت مداوم و متناسب با سن گیاه و مورد نظر و شرایط آب و هوایی آن منطقه صورت می‌پذیرد.

نقش کودهای ‌‌هادر در تغذیه کامل درخت پسته

تعدادی محصولات مرتبط با مقاله امروز با موضوع تغذیه کامل درخت پسته و‌هادر راه حل آن، در دسته بندی کودهای‌هادر، تولید شده توسط شرکت برافزا کشاورز پارس در زیر نمایش داده می‌شوند. کودهای‌هادر تولید شوده شامل‌هادر3،‌هادر 5، کلسیم شیمیایی‌هادر،‌هادر 9، هیدروپونیک‌هادر،‌هادر 12،‌‌هادر 2-13 و غیره می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از تمام مزایای این کودها و سفارش محصول می‌توانید با شماره انتهای مقاله تماس حاصل نمایید.

کود هادر ۱۳ برای تغذیه درختان پسته
 • کود کامل و متشکل از 13 عنصر غذایی لازم درختان پسته
 • محلول در آب و قابلیت استفاده در ابیاری‌های غرقابی، تحت فشار و موضعی
 • رعایت نسبت عناصر موجود در فرمول با توجه به نیاز فصلی و مدنظر قرار دادن این نکته که زیاد بود یک عنصر مانع جذب عناصر دیگر نمی‌شود.
 • غلظت خوب تک تک عناصر که توسط تست‌ آزمایشی و با شناخت کامل از نیاز گیاه بدست آمده است.
 • تعیین زمان مناسب کوددهی و عناصر، زمانی در اختیار گیاه قرار گیرد که به آن نیاز دارد و توانایی جذب دارد.
 • تقسیم هزینه‌های کوددهی در طول سال
کود هادر ۶ برای تغذیه درختان پسته
 • افزایش جذب مواد غذایی از راه برگ و ریشه‌ و بهبود کمبود مواد غذایی
 • افزایش میزان محصول و بهبود کیفیت گیاه و محصول آن
 • گسترش ریشه‌های سالم و تحریک، تقسیم و بزرگ گشتن سلول
 • افزایش فعالیت‌های میکروبی به جهت آزادسازی عناصر غذایی از مواد آلی خاک
 • کاهش شوری و اصلاح  pHخاک
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی
 • کم شدن بقایای آفت کش‌های سمی‌‌و جلوگیری از آلودگی خاک با یون‌های فلزی سنگین

محصولات برافزا کشاورز پارس

در حال حاضر با توجه به هزینه‌های زیاد در تولید پسته، انجام مدیریت سنتی را باید کنار گذاشت و می‌بایست با رعایت کردن اصول علمی‌‌و دریافت مشاوره از متخصصین این صنعت در تغذیه کامل درخت پسته، در کنار کاهش هزینه‌ها، کیفیت و کمیت محصول را افـزایش داد. همانطور که در مقاله امروز مطالعه نمودید، بررسی و شناخت خاك و اصلاح آن، مدیریت تغذیه و کوددهی باغ بر طبق نتیجه تجزیه خاك و برگ در الویت این اقدام می‌باشد.

امیدواریم با خواندن مطالب امروز به اهمیت برنامه تغذیه برای درختان پسته و ضروری بودن استفاده از کودهای‌ هادر پی برد باشید و با خرید بهترین کود‌هادر کمک به تقویت درختان پسته نمایید و شاهد باغاتی پر بار و سرشار از محصولاتی ناب و سالم باشید. جهت دیدن محصولات مرتبط به کود‌هادر و خواندن نحوه استفاده از آن‌ها به سایت https://www.parspistak.com  مراجعه نمایید.

نحوه ارتباط با کارشناسان فروش:

03434260037-39

ایمیل:

www.barafza.keshavarz.pars@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *